ילנה טרופנוב, 50 (שבה הביתה)

יֵלֵנָה – הגייה רוסית של השם היווני הֵלֵנֶה. לפי השערה מקובלת אך לא ודאית, משמעות השם הלנה הוא 'אור החמה', כשם אל השמש היווני הֶליוס.