יולי קוניו, 3 (שבה הביתה)

יוּלִי – על שם חודש יולי. החודש נקרא על שמו שם יוליוס קיסר. משם זה נגזרים גם השמות יוליה, גו'לייט ועוד.