*חנן יבלונקה, 42

חָנָן – במקרא נזכרים תשעה אנשים בשם חָנָן, ובהם אחד מראשי אבות בנימין, אחד מגיבורי דוד ואחד מנכבדי העם בימי שיבת ציון. החוקרים משערים שהשם הוא קיצור של אחד השמות המקראיים חֲנַנְאֵל, אֶלְחָנָן או חֲנַנְיָה, שפירושם 'האל חנן' – 'חמל', 'העניק', 'נהג בחסד'.