*הישאם שעבאן א־סייד, 35

הישאם (هشام) – פירוש השם הוא נדיבות לב.