הגר ברודץ, 40 (שבה הביתה)

הָגָר – הגר הוא שם שפחתה המצרית של שרה, שניתנה אף היא לאברהם לאישה וילדה לו את ישמעאל. השורש הג"ר משמש בערבית במילים שמשמען עזיבה ונדידה וגם במובן 'עיר' או 'מחוז', וייתכן שהשם הפרטי קשור לאחד המשמעים הללו.