דיצה הימן, 84 (שבה הביתה)

דִּיצָה – פירושה 'שמחה'. המילה מוכרת בייחוד משבע ברכות הנישואין: "…אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדוָה, אהבה ואחוָה ושלום ורעות". שורש המילה דו"ץ מציין בעברית ובלשונות שמיות נוספות גם קפיצה וניתור, ואפשר שמכאן התגלגלה הוראת השמחה.