*גדי משה מוזס, 80

גָּד – גַּד פירושו 'מזל'. במקרא זהו שמו של אחד מבני יעקב והטעם למתן השם: "בָּא גָד" (בראשית ל, יא), היינו 'הגיעני מזל טוב'. סביר שהשם גָּד, וגם השם גָּדִי (במלרע), הם קיצור של שם תאופורי דוגמת גַּדִּיאֵל מן המקרא או גדי(ה)ו שנמצא בחרסי שומרון.