*גדי חגי, 73

גָּד – גד הוא שמו של אחד מבני יעקב, ופירוש השם מזל (גַּד). שם זה הילך גם בתקופת חז"ל בצורות שונות למשל גדא או גדיא. במקרא נזכר השם גַּד כשמו של אֵל שעניינו גורל ומזל, בעיקר בקרב שבטי ארם מצפון, והד לכך משם המקום בַּעַל גָּד שלמרגלות החרמון.