*אנדרי קוזלוב, 27

אנדריי – מן השם אנדריאס ביוונית, שפירושו 'גברי', 'אמיץ לב'.