אמילי הנד, 8 (שבה הביתה)

אֵמִילִי – מקור השם בתואר aemulus בלטינית – 'יריב', 'מתמודד בתחרות' וכן 'חרוץ'. ההגייה אמילי מקובלת בעיקר באנגלית.