אמיליה אלוני, 6 (שבה הביתה)

אֵמִילְיָה – מקור השם בתואר aemulus בלטינית – 'יריב', 'מתמודד בתחרות' וכן 'חרוץ'. צורת ההגייה אמיליה אופיינית בעיקר למרכז אירופה ולמזרחה, בכלל זה רוסיה.