אמה קוניו, 3 (שבה הביתה)

אֵמָה – השם הוא כנראה גלגול של מילה גרמנית עתיקה שעניינה 'שלם'.