*אלעד קציר, 47

אֶלְעָד – השם אֶלְעָד נזכר בתנ"ך בדברי הימים א, ולפי הנאמר שם הוא היה מבני אפרים. נהוג לפרש את השם כשם תאופורי (שכלול בו כינוי של האל): אל + עד. לכאורה 'עד' משמעו נֶצַח,אבל בגלל הניקוד בקמץ יש המפרשים עָד במשמעות 'העיד' (האל העיד או האל עֵד) ויש פירושים נוספים.