אלמה אברהם, 84 (שבה הביתה)

אַלְמָה – המשמעות המוכרת ביותר היא 'נפש', 'נשמה' בספרדית. המילה המקבילה בלטינית ובשפות רומניות אחרות – anima.