אלה אליקים, 8 (שבה הביתה)

אֵלָה – אֵלָה הוא שם עץ ממין נקבה, ולמרות זאת זה גם שמם של חמישה אנשים במקרא. השורש או"ל/אי"ל מציין חוזק והובלה, וממנו נגזר גם שם העץ אֵלון (ושמא זה אותו העץ) וגם המילה הכללית אִילָן. צורת הרבים של אֵלָה במקרא איננה אֵלות כי אם אֵלִים (על דרך שקמה – שקמים, תאנה – תאנים).