איתן יהלומי, 12 (שב הביתה)

אֵיתָן – בספר מלכים נזכר יֶרַח האיתנים, שמו הקדום של חודש תשרי, ואחד מארבעת החודשים העבריים הקדומים הנזכרים במקרא. חז"ל דרשו כי בירח זה נולדו אבות האומה שהם 'איתני עולם', כלומר יסודות העולם ככתוב בספר מיכה "וְהָאֵתָנִים מֹסְדֵי אָרֶץ" (ו, ב).