אירנה טטי, 73 (שבה הביתה)

אִירֵנָה – ביוונית 'שלום' וכן שם אלת השלום. השם משמש בלשונות אירופה כבר מימי הביניים.