אוהד מונדר, 9 (שב הביתה)

אֹהַד – שם פרטי במקרא. על סמך השם הזה והשם המקראי אֵהוּד (שופט מספר שופטים) וגם על סמך שורש ערבי דומה חידש אליעזר בן־יהודה את המילים אַהֲדָה (סימפתיה) ואָהוּד. בהמשך התחדש הפועל אָהַד, והוא רווח מאוד בימינו, בייחוד בקרב אוהדי ספורט.