*אוהד יהלומי, 49

אֹהַד – השם אֹהַד במקרא (בהטעמת מלעיל) הוא שמו של אחד מבּני שמעון. השורש אה"ד הוא גם שורש השם המקראי אֵהוּד (בֶּן־גֵּרָא). אליעזר בן־יהודה סבר שמשמעות השם היא 'ילד שהלב נוטה אליו', והוא חידש מן השורש אה"ד את המילה אַהֲדָה לסימפתיה ואת שם התואר אָהוּד.