*אברה (אברהם) מנגיסטו, 36

אָבֶרָּה – משמעות השם באמהרית היא 'האיר' . אַבְרָהָם – השם העברי הוא שמו של אבי האומה, שם שיכול להתפרש בדרכים שונות. אחד ההסברים לתוספת הה"א לשם אַבְרָם (אב + רם, מן השורש רו"ם) הוא הרחבה האופיינית לשורשים מעין זה בארמית. כך למשל השורש המקביל למָל בעברית הוא מְהַל בארמית (ומכאן גם בעברית מוֹהֵל ועוד).