אביגיל עידן, 3 (שבה הביתה)

אֲבִיגַיִל – שם מקראי של שתי נשים, המוכרת בהן היא אביגיל הכרמלית, שהייתה לימים לאחת מנשי דוד המלך. השם מורכב משני יסודות אבי (כינוי לאלוהים) + גיל, והרכיב השני מתפרש בדרך כלל מן השורש גי"ל 'שִׂמחה', כמו המילים גיל, גילה, יגיל.