אביב אשר, 2 (שבה הביתה)

אָבִיב – המילה נגזרת מן השורש אב"ב הקשור לצמיחה. כך למשל באמהרית המילה אַבֶּבָּה פירושה 'פרח', ופירוש שמה של בירת אתיופיה (אדיס אבבה) הוא 'פרח חדש'. מן השורש הזה בעברית גם המילה אֵב 'צמח צעיר', כמו בצירוף "אִבֵּי הנחל" ממגילת שיר השירים (ו, יא).