אביבה (אדריאן) סיגל, 62 (שבה הביתה)

אֲבִיבָה – תוספת הסיומת ־ָה למילה אָבִיב, כמו תוספת הסיומת ־ית בשם אביבית, מְשווה לשם שנוצר מראה של שם ממין נקבה. חג האביב הוא שם שנתחדש לחג הפסח בעברית החדשה. במקרא חודש ניסן מכונה חודש האביב משום שבו התבואה במצב אביב, כלומר טרם הבשילה.