ישיבה קו

י”ג בכסלו תשל”ב, 1 בדצמבר 1971

קובץ מצורף