הדף בטעינה

על המילה תָּלָה

במילון

 (ללא ניקוד: תולה)
בנייןקל
שורשתלי
נטייהתולָה; תָלָה, יִתלֶה, לתלות לכל הנטיות

הגדרה

 • קושר דָבר מלמַעלָה בלי מעמד מתחתיו
 • הורג בתלייה
 • (ב־) מיַיחֵס,יוצר קֶשר של סיבה בין דָבר לדָבר, כגון 'תולה את הצלחתו במזל'
 • (תמונה, שְעון קיר וכד') קשור מלמעלה בלי מעמד תחתיו (לא תקני; הנכון: תָלוי)
 • תולה את עצמו באילן גדול מִסתַמך על מָקור חשוב

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך תָּלָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>