הדף בטעינה

על המילה שֶׁל

במילון

 (ללא ניקוד: של)
חלק דיברמילת יחס

הגדרה

 • השַייך ל־ – מילה המצַיינת למי דָבר שַייך, כגון 'זה הבית של פלוני'; 'הבית הזה היה שלי'
 • או מאיזה חומֶר דָבר עשוי, כגון 'כד של נחושֶת'
 • או מה כלי מֵכיל, כגון 'סל של ביצים'
 • או לְמה מכשיר מיועד, כגון 'סכין של שחיטה'
 • או לאיזה דבר מיוחס שיעור, כגון 'מטר וחֵצי של בד', 'קורטוב של נחת'

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך שֶׁל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=4%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>