הדף בטעינה

על המילה שֶׁל

במילון

 (ללא ניקוד: של)
חלק דיברמילת יחס

הגדרה

 • השַייך ל־ – מילה המצַיינת למי דָבר שַייך, כגון 'זה הבית של פלוני'; 'הבית הזה היה שלי'
 • או מאיזה חומֶר דָבר עשוי, כגון 'כד של נחושֶת'
 • או מה כלי מֵכיל, כגון 'סל של ביצים'
 • או לְמה מכשיר מיועד, כגון 'סכין של שחיטה'
 • או לאיזה דבר מיוחס שיעור, כגון 'מטר וחֵצי של בד', 'קורטוב של נחת'

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך שֶׁל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=4%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>