הדף בטעינה

שִׁחְרֵר_פועל

על המילה שִׁחְרֵר

במילון

 (ללא ניקוד:משחרר)
בנייןפיעל
שורששׁחרר
נטייהמשַחרֶרת; שִחרֵר, ישַחרֵר, לשַחרֵר

הגדרה

 • מוציא לחירות (ממאסר, מעבדות)
 • פּוֹטֵר מחובה
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך שִׁחְרֵר 1 (הוצאה לחופשי) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך שִׁחְרֵר 2 (צבע שחור) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


שִׁחְרֵר
לרשימה המלאה
כימיה (תש"ג, 1943)
פָּלַט* כגון: הגוף פולט מתוכו, שִׁחְרֵר* כגון: התהליך משחרר גז, חוֹלֵל
* במילון המקורי כתוב: פָּלוֹט
* במילון המקורי כתוב: שַׁחֲרֵר