הדף בטעינה

מן המילון

קָצֶה (קצה)


זכר; שורש קצי; נטייה קְצֵה־, קצָווֹת, קְצוֹת־ וגם קַצוֵוי־ או קַצְווֹת־
 • סוף, החֵלק המרוּחק ביותר
  לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך קָצֶה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  שכיחות 1=0.1%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>