הדף בטעינה

מן המילון

קוֹמֵץ


בניין קל; שורש קמץ; נטייה קומֶצת; קָמַץ, יקמוץ, לקמוץ לכל הנטיות
 • מכַווץ, סוגר (את ידו וכד')
 • (מ־) לוקֵח מְלוֹא הקומֶץ (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

קְפִיצַת הַדֶּרֶךְ

'מעבר מהיר ממקום למקום בדרך…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קָמַץ 1 (קמיצת היד וכיווץ) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קָמַץ 2 (תנועה, סימן ניקוד) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


קָמַץ (קמיצת היד וכיווץ)
לרשימה המלאה
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
קָמַץ יָד לְאֶגְרוֹף*
* במילון המקורי כתוב: קָמֹץ יָד לְאֶגְרוֹף