הדף בטעינה

מן המילון

קָם


בניין קל; שורש קום; נטייה קָמָה; קָם, יָקוּם, לָקוּם לכל הנטיות
 • עובר לתנוחת עמידה
 • מתעורר משנתו
 • (בהרחבה) (עַם, רעיון) נולד
 • קורֶה, נעשֶׂה, כגון בביטוי: לא יקום ולא יהיה
 • משמש פועַל עזר לציון נכונות והזמנה לפעולה, כגון 'קומו ונעלה'
 • (על) מִתנַפּל, תוקֵף
 • קָם עַל צַד שְׂמֹאל שָרוי במַצב רוח רע (עממי)
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך קָם ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>