הדף בטעינה

מן המילון

קוֹטֵף


בניין קל; שורש קטף; נטייה קוטֶפת; קָטַף, יִקטוף, לקטוף לכל הנטיות
 • תולש חֵלק מצֶמח (פירות, פרחים וכד')
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

אסיף לחג

חג האסיף הוא משמותיו העתיקים…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קָטַף 1 (תלישה וניתוק) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קָטַף 2 (קיטוף בצק) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


קָטַף (קיטוף בצק)
לרשימה המלאה
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קָטַף* משח עיסה במים, בשמן או במי-ביצים
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹף
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קָטַף* , קָטַף* משיחת-העסה במים, בשמן או במי-ביצים
* במילון המקורי כתוב: קָטֹף
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹף
ברשימה הראשונה היה המונח 'קָרוֹץ, קָטוֹף [(בצק); הפרש חתיכה מן העסה]'.
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קָטַף* , קָטַף* משיחת-העסה במים, בשמן או במי-ביצים
* במילון המקורי כתוב: קָטֹף
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹף
ברשימה הראשונה היה המונח 'קָרוֹץ, קָטוֹף [(בצק); הפרש חתיכה מן העסה]'.