הדף בטעינה

מן המילון

קַל


בניין קל; שורש קלל; נטייה קלה; בספרות גם עבר: קַל, עתיד: יֵקַל לכל הנטיות
 • מועט במשקלו (כנגד: כָּבֵד)
 • שאפשר לעשות או להבין בלי מאמץ (כנגד: קָשֶה)
 • זריז
 • פָּחוּת, חסַר ערך, לא חמור
 • מכאן: קַלּוּת
 • בִּנְיָן קַל (בדקדוק) בניין הפועַל שסימנו היעדר תחיליות או דגשים חזקים, כגון סוֹגֵר; קָם; ישמור (נקרא גם: פָּעַל)
 • דָּגֵשׁ קַל (בדקדוק) דגש באותיות בג"ד כפ"ת לציון הגייה פוצצת
 • מַשְׁקֶה קַל משקה שאֵין בו כדי לשַכּר, כגון מיץ פירות
 • קַל דַּעַת לא רציני, פָּזיז
 • קַל וָחֹמֶר כלל בהיגיון המחַייב הַסָקת מסקָנה מן הדָבר על החָמוּר ממנוּ
  לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך קַל 1 (קלות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  ערכים נוספים: , ,
  שכיחות 1=0.01%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך קַל 2 (קללה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  שכיחות 1=0.01%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך קַל 3 (נחושת קלל) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  שכיחות 1=0.01%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך קַל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  שכיחות 1=1%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>