הדף בטעינה

מן המילון

קַו


זכר; שורש קוי; נטייה קַווים
 • סימן דק וארוך מסוּרטט (בגאומטרייה, בסרטוט, ברישום ובציור, במפאות וכד')
 • מסלול של נקודה נעה
 • מסלול קבוע של כלֵי תחבורה ציבורית
 • (במערכות הובלה כגון של חשמל, מים וגז) כבל או צינור המותקנים בין נקודת מוצא לנקודת יעד, כגון 'קו מתח גבוה'
 • כבל טלפון; (בהשאלה) מנוי לטלפון; קֶשר בטלפון (עממי)
 • גבול, כגון 'הקו הירוק' (גבולות מדינת ישראל לפני 1967), 'קו החוף', 'חצה את הקווים' (בין מדינה למדינה, בין מחנה פוליטי אחד למשנהו וכד')
 • (בהשאלה) מאפיין, כגון בתיאור אדם
 • רכיב סגנוני, כגון בתיאור חפץ
 • מַהלָך, מַצב התקדמות, מגמה, דרך פעולה
 • (בפיסוק) קו מחַבֵּר מַקָף
 • (בפיסוק) קו מפריד סימן פיסוק שצורתו קו אופקי מוארך המשַמש להפרדה בין חֶלקי משפט או לציוּן חילופי אנשים בתיאור שיחה וכד'
 • מְתִיחַת קַו סיוּם של עִניין
 • קַו אֹרֶךְ קו מדוּמה מקוטֶב לקוטֶב
 • קַו הַבְּרִיאוּת מצב בריאות תקין
 • קַו הַמַּשְׁוֶה קו הרוחב החוצֶה את כדור הארץ לשני חצאים שווים (בלועזית: אֶקְוָוטוֹר)
 • קַו הָאֵשׁ החֵלק הקִדמי של חזית המלחמה
 • קַו הָרָקִיעַ האופֶק
 • קַו לָקָו בתכנון מדוּיָק
 • קַו מִתְאָר קו המקיף ומגביל צורה (בלועזית: קוֹנְטוּר, אָאוּטְלַיְין)
 • קַו מַפְרִיד סימן פיסוּק בצורת קַו אוֹפְקי דַק להַפריד בין חֶלקי מִשפָּט או בִּמְקום מילה חסֵרה
 • קַו רֹחַב קו מדומה המַקיף את כדור הארץ ממזרח למערב
 • קַו שָׁבוּר רֶצף של קווים ישרים המחוברים בזוויות
 • קוֹד קַוִּים קוד מסחרי בדמות סדרת קווים ישרים ומקבילים (דקים ועבים) המוטבע על מוצרים ומקפל בתוכו מידע הקשור במוצר, כגון שמו ומחירו (בלועזית: בַּרְקוֹד)
לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַו 1 (חוט, מונח הנדסי) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַו 2 (מידת אורך) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>