הדף בטעינה

מן המילון

מְקַנֵּחַ (מקנח)


בניין פיעל; שורש קנח; נטייה מקנחת; קינח, יקנח, לקנח לכל הנטיות
  • מנַגב, מנַקה על ידי העבָרת מַפּית או מטלית וכד'
  • אוכל את המנה האחרונה של ארוחה
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

קינוח האף וקינוח הסעודה

במילה קינוח משתמשים הן לפעולה…
המשך קריאה >>

ממונחי האקדמיה


קִנֵּחַ
לרשימה המלאה
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
קִנֵּחַ* א. ניגב, ניקה; ב. סיים את הסעוּדה בּמנה אחרוֹנה, כּגוֹן: קינח בּלפתן
* במילון המקורי כתוב: קִנַּח
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
קִנֵּחַ*
* במילון המקורי כתוב: קִנַּח