הדף בטעינה

מן המילון

מְקַנֵּא


בניין פיעל; שורש קנא; נטייה מקנֵאת וגם מקנְאָה; קִינֵא, יקַנא, לקַנא לכל הנטיות
  • (ב־) מִצטַער על הצלָחָתו של אחֵר, מאַחל לעצמו מה שיֵש לאַחֵר
  • (ל־) חושד בחוסֶר נאמָנוּת של בן זוּג
  • תומֵך תמיכה נִלהֶבת במַנהיג או ברעיון או בהשקָפה וכד'
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד