הדף בטעינה

מן המילון

מְקַוֶּה (מקווה)


בניין פיעל; שורש קוי; נטייה מקוָוה; קִיוָוה, יקוֶוה, לקַווֹת לכל הנטיות
 • (ש־) מאמין שיִתקיים דָבר שהוא רוצה בו (משמש גם לשעבר, כגון 'אני מקווה שקיבלת את מכתָבִי הקודם')
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

חִכִּיתִי וחִכֵּיתִי

מדוע לא פסלה האקדמיה את…
המשך קריאה >>

ממונחי האקדמיה


קִוָּה (חוט, מונח הנדסי)
לרשימה המלאה
צבעות (תרצ"ד, 1934)
קִוָּה*
* במילון המקורי כתוב: קַוֵּה

במבט היסטורי

שכיחות הערך קִוָּה 1 (תקווה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קִוָּה 2 (מקווה מים) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>