הדף בטעינה

מן המילון

קְנִיָּה


נקבה; שורש קני; נטייה קניות; שם הפעולה של קוֹנֶה
  • לקיחה תמורת תשלוּם מחיר
  • השָׂגת מקצוע או מיוּמנוּת וכד' בלימוד ואימון
  • קְנִיָּה בַּהֲמָרָה קבלת חֵפץ ישן כחֵלק מן התשלום על חֵפץ חָדש
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד