הדף בטעינה

מן המילון

צוֹעֵק


בניין קל; שורש צעק; נטייה צועֶקת; צָעַק, יִצעַק, לצעוק לכל הנטיות
  • משמיע קול חזק
  • מִתפַּלל לעֶזרה (בלשון המשנה)
  • זָעַק חָמָס, צָעַק חָמָס התלונן על העוול שנעשה לו
  • צוֹעֵק "חַי וְקַיָּם" קורא לעזרה או מתלונן בלי תועֶלת (על פי צירוף המילים "חי וקיים" בּתפילה הנֶאמרת בקול רם)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

מילים מתבלבלות

בעברית יש צמדים רבים של…
המשך קריאה >>

מרבים בשמחה

העברית עשירה למדי באוצר מילותיה…
המשך קריאה >>