הדף בטעינה

מן המילון

צוֹמֵחַ


בניין קל; שורש צמח; נטייה צומַחת; צָמַח, יִצמַח, לצמוח לכל הנטיות
 • גָדֵל מן האדמה
 • (בהשאלה) מִתפַּתח, משַׂגשׂג
 • (מ־) נִגרָם
 • הַצּוֹמֵחַ כלל הצמחים המכסים מקום או אזור מסוים (בלועזית: פְלוֹרָה)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

מרבים בשמחה

העברית עשירה למדי באוצר מילותיה…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צָמַח 1 (גדילה, שתיל) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צָמַח 2 (בעל מום באוזניו) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>