הדף בטעינה

מן המילון

צַוָּארוֹן (צווארון)


זכר; שורש צור; נטייה צַוְוארונים (קרי: צַוְורונים)
 • חֵלק הבֶּגד שמסָביב לַצַוואר
  לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

  ומה עוד

  מדברים בשפת הגוף

  איברי גוף האדם הם מקור…
  המשך קריאה >>