הדף בטעינה

מן המילון

צַוָּארוֹן


זכר; שורש צור; נטייה צַוְוארונים (קרי: צַוְורונים)
 • חֵלק הבֶּגד שמסָביב לַצַוואר
 • בַּעֲלֵי צַוָּארוֹן כָּחֹל ציבור הפועלים בבתי החרושֶת ובתעשייה (עממי)
 • בַּעֲלֵי צַוָּארוֹן לָבָן אנשי הפקידות הגבוהה (כנגד: בעלי צווארון כחול)
 • צַוָּארוֹן כָּחֹל כינוי לתפקיד הקשור בעבודת כפיים
 • צַוָּארוֹן לָבָן כינוי לתפקיד מִנהָלי
 • צַוָּארוֹן נִגְלָל צווארון בצורת רצועה המקיפה את הצוואר – את הצווארון בדרך כלל גוללים כלפי מטה (מכונה: צווארון גוֹלְף)
  לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

  ומה עוד

  מדברים בשפת הגוף

  איברי גוף האדם הם מקור…
  המשך קריאה >>

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך צַוָּארוֹן ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  שכיחות 1=0.01%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>