הדף בטעינה

מן המילון

צַבָּע


שורש צבע; נטייה צַבּעית
  • מוּמחה לצביעת קירות או רָהיטים או בַּדים וכד'
  • מכאן: צַבָּעוּת
על יסוד מילון ההווה

צורות ותצורות

צַבָּע או צַבָּעִי?

רבים מתלבטים בשמו של בעל המקצוע העובד בצביעה. צורת השם התקנית היא צַבָּע – על משקל נַגָּר, טַבָּח, סַפָּר, דַּיָּל, זַמָּר ועוד. שמו של בעל המקצוע הזה רווח למדי בספרות חז"ל, כגון בדברי המשנה "הצבע צובע לעצמו" (שביעית ז, ג). ההגיות הרווחות "צַבַּעי" ו"צַבָּעִי" שגויות.…
המשך קריאה >>