הדף בטעינה

מן המילון

מְצָרֵף


בניין פיעל; שורש צרף; נטייה מצָרֶפת; צירֵף, יצָרֵף, לצָרֵף לכל הנטיות
 • מחַבֵּר, מוסיף על דבר
 • צורף, מַתיך באש כדי להפריד את הסיגים ואת הפסולת (ספרותי)
 • (בהשאלה) בוחן, מעמיד בניסיון קשה
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

ההפך מפריטת כסף

רבים פונים אלינו ומציעים חידושים…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צֵרֵף 1 (זיקוק, בחינה, חיסום, הידוק במים) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: ,
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צֵרֵף 2 (חיבור והצטרפות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צֵרֵף 4 (שינוי, נטייה או גזירה דקדוקית) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


צֵרֵף (חיבור והצטרפות)
לרשימה המלאה
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
צֵרֵף לקבוצה השלטה
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
צֵרֵף* לוּחַ
* במילון המקורי כתוב: צָרֵף

to compile a table

צֵרֵף (זיקוק,בחינה,חיסום,הידוק במים)
לרשימה המלאה
קדרות (תש"י, 1950)
שָׂרַף לגבי לבנים, צֵרֵף לגבי כלים; ועיין מס' כלים פ"ד מ"ד