הדף בטעינה

מן המילון

מְצַמְצֵם (מצמצם)


בניין פיעל; שורש צמצם; נטייה מצַמצֶמת; צִמצֵם, יצַמצֵם, לצַמצֵם לכל הנטיות
  • מַקטין, מכַווץ
  • (בחשבון) מחַלק את המוֹנֶה והמכַנֶה של שֶבר במחַלק אחד כדי שיהיו נמוכים ככָל האפשר
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד