הדף בטעינה

מן המילון

מְצַמְצֵם


בניין פיעל; שורש צמצם; נטייה מצַמצֶמת; צִמצֵם, יצַמצֵם, לצַמצֵם לכל הנטיות
 • מַקטין, מכַווץ
 • (בחשבון) מחַלק את המוֹנֶה והמכַנֶה של שֶבר במחַלק אחד כדי שיהיו נמוכים ככָל האפשר
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

במבט היסטורי

שכיחות הערך צִמְצֵם ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>