הדף בטעינה

מן המילון

פֻּמְבִּי


שם תואר; נטייה פומבית
 • גָלוי לפני הציבור, שנעשה לעיני כול
 • בְּפֻמְבִּי בגלוי, לעיני הכול
 • הוֹדָעָה פֻּמְבִּית הודעה לפרסום בציבור (בלועזית: קוֹמוּנִיקָט)
 • מְכִירָה פֻּמְבִּית מכירה לפני קהל בהכרזה למי שמַציע את המחיר הגבוה ביותר לסחורה
על יסוד מילון ההווה

2.3.1 צורתם של שמות שונים

פֻּמְבִּי, פֻּמְבִּיּוּת

שם התואר פומבי מנוקד בחיריק: פֻּמְבִּי (וכן השם פֻּמְבִּיּוּת הנגזר ממנו). הניקוד בחיריק מומלץ גם בתואר הפועל בְּפֻמְבִּי.

במבט היסטורי

שכיחות הערך פֻּמְבִּי ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


פֻּמְבִּי (שם תואר)
לרשימה המלאה
פֻּמְבִּי (שם עצם)
לרשימה המלאה
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּפֻמְבִּי*
* במילון המקורי כתוב: בְּפֻמְבֵּי