הדף בטעינה

מן המילון

פֻּמְבִּי (פומבי)


שם תואר; נטייה פומבית
  • גָלוי לפני הציבור, שנעשה לעיני כול
על יסוד מילון ההווה

2.3.1 צורתם של שמות שונים

פֻּמְבִּי, פֻּמְבִּיּוּת

שם התואר פומבי מנוקד בחיריק: פֻּמְבִּי (וכן השם פֻּמְבִּיּוּת הנגזר ממנו). הניקוד בחיריק מומלץ גם בתואר הפועל בְּפֻמְבִּי.

ממונחי האקדמיה


פֻּמְבִּי (שם תואר)
לרשימה המלאה
פֻּמְבִּי (שם עצם)
לרשימה המלאה
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּפֻמְבִּי*
* במילון המקורי כתוב: בְּפֻמְבֵּי