הדף בטעינה

מן המילון

פֻּמְבִּי


שם תואר; נטייה פומבית
  • גָלוי לפני הציבור, שנעשה לעיני כול
  • בְּפֻמְבִּי בגלוי, לעיני הכול
  • הוֹדָעָה פֻּמְבִּית הודעה לפרסום בציבור (בלועזית: קוֹמוּנִיקָט)
  • מְכִירָה פֻּמְבִּית מכירה לפני קהל בהכרזה למי שמַציע את המחיר הגבוה ביותר לסחורה

פֻּמְבִּיּוּת


נקבה;
  • היותו של דבר גלוי לפני הציבור
על יסוד מילון ההווה

2.3.1 צורתם של שמות שונים

פֻּמְבִּי, פֻּמְבִּיּוּת

שם התואר פומבי מנוקד בחיריק: פֻּמְבִּי (וכן השם פֻּמְבִּיּוּת הנגזר ממנו). הניקוד בחיריק מומלץ גם בתואר הפועל בְּפֻמְבִּי.