הדף בטעינה

על המילה פֻּמְבִּיּוּת

במילון

 (ללא ניקוד: פומבי)
חלק דיברשם תואר
נטייהפומבית

הגדרה

  • גָלוי לפני הציבור, שנעשה לעיני כול

צירופים (ללא ניקוד: פומביות)
מיןנקבה
נטייה לכל הנטיות

הגדרה

  • היותו של דבר גלוי לפני הציבור
על יסוד מילון ההווה