הדף בטעינה

מן המילון

פָּרֶה


בניין קל; שורש פרי; נטייה פָּרָה; פָּרָה, פָּרִים; יִפרֶה, לִפרות לכל הנטיות
  • מתרבה
  • + ראו גם: פּוֹרֶה
  • פָּרוּ וְרָבוּ התרבו על ידי הולָדת צאצאים

פּוֹרֶה


בניין קל; שורש פרי; נטייה פּוֹרָה, פּוֹרִיָּה; פָּרָה, יִפרֶה, לִפרות לכל הנטיות
  • מצמיח פירות
  • שופע
  • [בצורת הווה; נקבה: פורִייה] (שָׂדה, קרקע) מסוגל להצמיח פירות
  • שופע, יוצר הרבה, כגון 'משורר פורה'
  • + ראו גם: פָּרֶה
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד