הדף בטעינה

מן המילון

פָּרֶה


בניין קל; שורש פרי; נטייה פָּרָה; פָּרָה, פָּרִים; יִפרֶה, לִפרות לכל הנטיות
 • מתרבה
 • + ראו גם: פּוֹרֶה
 • פָּרוּ וְרָבוּ התרבו על ידי הולָדת צאצאים

פּוֹרֶה


בניין קל; שורש פרי; נטייה פּוֹרָה, פּוֹרִיָּה; פָּרָה, יִפרֶה, לִפרות לכל הנטיות
 • מצמיח פירות
 • שופע
 • [בצורת הווה; נקבה: פורִייה] (שָׂדה, קרקע) מסוגל להצמיח פירות
 • שופע, יוצר הרבה, כגון 'משורר פורה'
 • + ראו גם: פָּרֶה
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

בעלי החיים – האב והאם וצאצאיהם

בעולם העתיק קיבלו בעלי החיים…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פָּרָה 1 (גדילה ופוריות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: ,
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פָּרָה 2 (ריצה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פָּרָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>