הדף בטעינה

מן המילון

פָּרֶה (פרה)

גם: פּוֹרֶה
בניין קל; שורש פרי; נטייה פָּרָה; פָּרָה, פָּרִים; יִפרֶה, לִפרות לכל הנטיות
  • מתרבה

פּוֹרֶה (פורה)

גם: פָּרֶה
בניין קל; שורש פרי; נטייה פּוֹרָה, פּוֹרִיָּה; פָּרָה, יִפרֶה, לִפרות לכל הנטיות
  • מצמיח פירות
  • שופע
  • [בצורת הווה; נקבה: פורִייה] (שָׂדה, קרקע) מסוגל להצמיח פירות
  • שופע, יוצר הרבה, כגון 'משורר פורה'
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד