הדף בטעינה

מן המילון

פָּרַק עֹל (פרק עול)


  • מָרד, לא קיבל מרות, נהג בהפקרות
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

ניבים מתנובת השדה

על פי המסופר בספר בראשית…
המשך קריאה >>