הדף בטעינה

מן המילון

פּוֹקֵעַ (פוקע)


בניין קל; שורש פקע; נטייה פּוֹקַעת; פָּקַע, יִפקַע, לפקוע לכל הנטיות
  • נסדק, נקרע
  • (התוקֶף) בָּטל
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

מילים מתבלבלות

בעברית יש צמדים רבים של…
המשך קריאה >>