הדף בטעינה

מן המילון

פַּתָּח (פתח)


זכר; שורש פתח; נטייה פַּתחים
  • (בדקדוק) קַו אופקי קטן הנִכתב מתַחת לאות לציוּן התנועה a (כגון במילה צַעַד)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

שמות סימני הניקוד

לפי הדעה המקובלת רוב שמות…
המשך קריאה >>