הדף בטעינה

מן המילון

פַּתָּח


זכר; שורש פתח; נטייה פַּתחים
 • (בדקדוק) קַו אופקי קטן הנִכתב מתַחת לאות לציוּן התנועה a (כגון במילה צַעַד)
 • חֲטַף פַּתָּח פתח שלצידו הימני שְווא (במקורו – לציון תנועת a חטופה)
 • פַּתָּח גְּנוּבָה (בדקדוק) הפַתח תחת ה, ח, ע בסוף המילה, כגון במילים: כָּמֵהַ, רוּחַ, לוֹעַ
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

שמות סימני הניקוד

לפי הדעה המקובלת רוב שמות…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פַּתָּח 1 (מפתח פיתוחים) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פַּתָּח 2 (תנועה, סימן ניקוד) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>