הדף בטעינה

מן המילון

פַּךְ


זכר; שורש פכך; נטייה פַּכִּים
 • כלי קטן לנוזלים
 • פַּכִּים קְטַנִּים פרָטִים קטנים, זוּטוֹת
על יסוד מילון ההווה

חנוכה

פך שמן ופח שמן

בהקשר של חג החנוכה נכון לדבר על פך השמן. בתיאור הנס בתלמוד נאמר: "שכשנכנסו יוונים להיכל טִמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונִצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה…
המשך קריאה >>

ומה עוד

פַּכִּים קְטַנִּים

'זוטות', 'עניינים קלי ערך' למשל: מן…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פַּךְ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>