הדף בטעינה

מן המילון

פַּךְ (פך)


זכר; שורש פכך; נטייה פַּכִּים
  • כלי קטן לנוזלים
על יסוד מילון ההווה

חנוכה

פך שמן ופח שמן

בהקשר של חג החנוכה נכון לדבר על פך השמן. בתיאור הנס בתלמוד נאמר: "שכשנכנסו יוונים להיכל טִמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונִצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים..." (בבלי שבת כא ע"ב).
המשך קריאה >>

ומה עוד

פַּכִּים קְטַנִּים

'זוטות', 'עניינים קלי ערך' למשל: מן…
המשך קריאה >>